Printen en opslaan als pdf

Privacystatement voor het gebruik van de Parship Website - Versie: 24 oktober 2018


Bedankt voor uw gebruik van de Parship website! Hier vindt u informatie over welke persoonsgegevens Parship verzamelt, hoe we deze gegevens verwerken en welke mogelijkheden u als gebruiker heeft. Verantwoordelijk voor de gegevensverwerking is de PE Digital GmbH (in het vervolg "Parship"). Onze contactgegevens en die van onze functionaris voor gegevensbescherming vindt u onder "Contact".

Verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens

Het verstrekken van uw persoonsgegevens gebeurt op vrijwilige basis in het kader van de totstandkoming en het bestaan van de contractuele relatie met Parship. Het is bijv. vereist dat u bijzondere categoriëen van persoonlijke informatie invoert (het geslacht waarnaar u op zoek bent, is een gegeven over seksuele geaardheid). Als u niet wilt dat Parship uw persoonsgegevens en met name gegevens uit bijzondere categorieën verwerkt, kan Parship zijn diensten niet leveren. Raadpleeg de volgende informatie voor gedetailleerde informatie over wat Parship specifiek verzamelt.

Welke informatie vraagt Parship aan zijn leden om de overeenkomst uit te voeren?

Voor het uitvoeren van de diensten die worden beschreven in de Algemene voorwaarden van Parship, is het noodzakelijk om persoonsgegevens te verzamelen die de gebruiker (ook wel een Parship-lid genoemd) vermeldt, om deze te verwerken en te gebruiken, onder meer in de context van het registratieproces of de totstandkoming van een basis- of premium-lidmaatschap.

Tijdens het registratieproces en uitvoering van een basislidmaatschap

Tijdens de eerste gratis registratie (het afsluiten van het zogenaamde "basislidmaatschap"), is de gebruiker (ook "basislid" genoemd) verplicht om bepaalde minimuminformatie te geven zonder welke de aanmelding niet kan worden voltooid. Deze verplichte gegevens zijn:

 • Geslacht en gezocht geslacht (het geslacht waarnaar u op zoek bent is een gegeven over seksuele gerichtheid)
 • E-mailadres
 • Wachtwoord

Verder kunnen, als onderdeel van de registratie, verdere gegevens, zoals

 • Postcode
 • Geboortedatum

gespecificeerd worden.

Toegang tot Parship vindt plaats via het e-mailadres en het door de klant gekozen wachtwoord (zogenaamde toegangsgegevens).

Voor de persoonlijkheidstest na de registratie wordt o.a. de volgende informatie gevraagd

 • Postcode
 • Geboortedatum
 • Burgerlijke staat
 • Aantal kinderen
 • Opleidingsniveau
 • Beroep
 • Inkomen

Daarnaast vraagt Parship van haar gebruikers, ten einde haar diensten te kunnen verlenen, dat zij gegevens verstrekken zoals voorkeuren, persoonlijke waarden, uiterlijk en andere voor het opstellen van een partnervoorstel relevante kenmerken, die de grondslag vormen voor het samenstellen van het Parship-profiel. Als onderdeel van het profiel dienen ook vrije tekstinformatie en foto’s van het Parship-lid te worden toegevoegd. Uit uw antwoorden op de vragen voor het bepalen van uw persoonlijkheidsprofiel creëren wij automatisch het zogenoemde Parship-persoonlijkheidsprofiel.

Parship markeert afzonderlijk die vragen, waarbij de antwoorden niet aan andere gebruikers mogen worden getoond. Alle andere gegevens van het Parship-profiel zijn voor andere ingelogde gebruikers zichtbaar op de website. Eveneens zijn die gegevens zichtbaar, die door de gebruiker aan andere gebruikers worden vrijgegeven, waaronder leeftijd, postcode, interesses, enz.

Parship biedt de mogelijkheid om het mobiele telefoonnummer op te geven voor een ID-check of voor de ontvangst van berichten door Parship. Het mobiele telefoonnummer is niet nodig om gebruik te maken van de Parship service.

Bij registratie via Facebook ("Facebook Login")

Parship biedt u de mogelijkheid om u te registreren via uw Facebook account. Als u daar gebruik van maakt, dan zullen we de voor registratie vereiste gegevens ontvangen van Facebook. Daarbij is dus sprake van een gegevensoverdracht.

We hebben geen invloed op de hoeveelheid gegevens die door Facebook wordt verzameld via de Facebook-login. Als u niet wilt dat Facebook informatie over u verzamelt met betrekking tot uw gebruik van onze online diensten en deze voor haar eigen doeleinden gebruikt, maakt u dan geen gebruik van de Facebook-login.

Voor meer informatie over het doel en de reikwijdte van de verzamelde gegevens en de verdere verwerking en het gebruik van uw gegevens door Facebook, evenals uw rechten en opties om uw gegevens te beschermen, raadpleegt u de Privacystatements van Facebook: http://www.facebook.com/policy.php.

Afsluiten van een premium-lidmaatschap

Als de gebruiker (hierna ook "premium-lid" genoemd) besluit om een betaalde dienst van Parship (het zogeheten "premium-lidmaatschap") te gebruiken, wordt tijdens de bestelling de volgende informatie verzameld:

 • Naam en voornaam
 • Huisadres
 • Betalings- en facturatiegegevens (creditcardgegevens worden opgeslagen door de betalingsprovider en niet door Parship)

Communicatie tussen leden onderling en met de klantenservice

Parship slaat de communicatie tussen leden onderling en de communicatie met klantenservice op. Wanneer leden communiceren terwijl zij zijn ingelogd, is deze communicate versleuteld.

Houdt u bij uw communicatie met onze klantenservice rekening met het volgende: als u met onze klantenservice communiceert terwijl u bent ingelogd, dan is deze communicatie versleuteld. Als onze klantenservice antwoordt via de e-mail, dan is deze communicatie niet versleuteld. Als u geen onversleutelde e-mailcommunicatie wenst, neemt u dan alstublieft telefonisch contact op met Parship.

Welke informatie verzamelt Parship voor promotionele doeleinden?

Bij het afsluiten van het kosteloze basislidmaatschap voert u uw e-mailadres in het invoervenster in. Dit e-mailadres kan vervolgens worden gebruikt voor het verzenden van reclamemails voor de gratis en betaalde producten van PE Digital GmbH, zonder dat uw toestemming hiervoor vereist is. U kunt op elk moment bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor promotionele doeleinden. De Parship-website biedt ook de mogelijkheid om u te abonneren op een gratis nieuwsbrief. Bij de aanmelding voor de nieuwsbrief worden de gegevens uit het invoervenster overgenomen. Ook in dit geval kunt altijd bezwaar maken tegen het gebruik van uw e-mailadres voor de verzending van nieuwsbrieven. Bovendien ontvangt u tijdens uw lidmaatschap van Parship ook gepersonaliseerde of geïndividualiseerde handleidingen om u te helpen optimaal gebruik te maken van de Parship-producten. Parship informeert u in verband daarmee hieronder welke cookies Parship gebruikt in het kader van reclameuitingen.

Welke informatie verzamelt Parship wanneer u de Parship website gebruikt?

Bij elk gebruik van de Parship-website worden gegevens over het gebruik door de respectieve bezoekers van de website - tenzij hieronder anders vermeld zelfs als ze geen Parship-lid zijn - door de respectieve internetbrowser verzonden en opgeslagen in zogeheten logbestanden. Deze gegevens zijn:

 • Informatie over het type browser en de internetprovider van de gebruiker, alsook het gebruikte besturingssysteem (bijv. Windows 7, Apple OS enz.)
 • IP-adres (Internet Protocol adres) van de gebruikte computer (hierbij wordt het IP-adres vergeleken met een geodatabank en de locatie, oftewel land, provincie en verblijfplaats van de gebruiker bepaald).
 • Gebruikers-ID op het Parship-platform (alleen bij Parship-leden)
 • Naam van de opgevraagde pagina
 • Datum en tijd van het bezoek
 • De Referrer-URL (oorsprongs-URL) van waar de gebruiker naar de opgevraagde pagina kwam
 • Hoeveelheid verzonden gegevens
 • Statusbericht over het welslagen van de opvraging
 • Sessieidentificatienummer
 • Gebruikte beeldschermresolutie


Telkens wanneer het Parship-lid zich aanmeldt bij het netwerk worden de volgende gebruiksgegevens in de zogeheten logbestanden opgeslagen:

 • Datum en tijd van login
 • Gebruikers-ID op het Parship-platform
 • IP-adres (Internet Protocol adres)
 • Nummer van de sessie-cookies
 • Sessie-identificatienummer
 • Pseudoniem van de sessiedeelnemer


Verwerkingsdoeleinden

Parship verwerkt de persoonsgegevens van haar gebruikers voor de volgende doeleinden:

 • Om de diensten, zoals beschreven in de Algemene Voorwaarden, uit te voeren. (Rechtsgrond van de gegevensverzameling is de uitvoering van de contractuele relatie die met u als lid van Parship is afgesloten. Houd er rekening mee dat we in dit verband ook gegevens over seksuele geaardheid, "geslacht / gezocht geslacht" verzamelen. )
 • Voor preventie en bestrijding van misbruik. Parship zal de geodata alsmede persoonsinformatie, die is verzameld in verband met uw registratie en het invullen van de Parship Persoonlijkheidstest en het Parship-profiel, gebruiken voor een automatische controle op aanwijzingen voor misbruik van de Parship-website. Deze gegevens worden onder pseudoniem in een database opgeslagen en vergeleken met empirische waarden. Als de geautomatiseerde verwerking een vermoeden van misbruik oplevert, controleert een medewerker van Parship deze beoordeling en de onderliggende aanwijzingen, en vervolgens de informatie in de aanwezige vrije tekst en profielfoto's. Tevens beoordeelt een klantenservicemedewerker door andere leden gemelde schendingen van de voorwaarden. Verder gebruikt Parship de vrijwillige vermelding van het mobiele telefoonnummer om in het kader van een zogenaamde ID-check een mobiele telefoonondersteunde identiteitsvergelijking uit te voeren. (Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Parship en de Parship-leden dat de Parship-diensten niet worden misbruikt voor met de overeenkomst strijdige en/ of onwettige handelingen van derden).
 • Voor geautomatiseerde prijsbepaling. (Rechtsgrond is de uitvoering van de contractuele relatie.)
 • Voor het garanderen van nakoming van uw betalingsverplichtingen uit hoofde van de contractuele relatie in geval van een betalingsachterstand. (Rechtsgrond is behalve de uitvoering van de contractuele relatie ook het gerechtvaardigde belang van Parship bij de betaling van de contractueel overeengekomen vergoeding.)
 • Voor de goede werking van de website, om de website te optimaliseren en om de veiligheid van de informatietechnologiesystemen van Parship te waarborgen. In dit verband gebruikt Parship technisch noodzakelijke en niet-noodzakelijke cookies of analyse-cookies (rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Parship en de Parship-leden, dat de Parship-diensten veilig en met gebruiksgemak kunnen worden gebruikt en dat tevens de kwaliteit van onze website en de inhoud daarvan voortdurend verbeterd worden).
 • Voor het vastleggen en evalueren van gebruiksgedrag voor interessegebaseerde reclame (uitsluitend producten van PE Digital). Voor het meten van het succes van deze reclamecampagnes (zogenaamde conversietracking) geven wij ook trackinggegevens door aan derden. (bijvoorbeeld Google en Microsoft). Meer informatie vindt u in de sectie Webanalyse. (De rechtsgrondslag is het legitieme belang van Parship en ook andere adverteerders om interessegebaseerde reclame in te zetten en gebruikers reclame aan te bieden die is afgestemd op hun persoonlijke interesses.)
 • Voor de integratie van social plugins en social share functies. (Rechtsgrond is het legitieme belang van Parship om te voldoen aan de wens van gebruikers die een social plugin hebben geactiveerd om hun informatie te delen met het corresponderende sociale netwerk.
 • Voor eigen promotie door middel van onversleutelde advertentiemails, SMS-/WhatsApp en advertentieuitingen in de vorm van banners op andere websites. (Rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van PE Digital GmbH bij direct-marketing voor haar eigen producten.
 • Voor het versturen van verschillende nieuwsbrieven (via onversleutelde e-mail of sms/WhatsApp) waarin u nader geïnformeerd wordt over de producten van PE Digital GmbH. (De rechtsgrond is enerzijds de uitvoering van de overeenkomst en anderzijds het gerechtvaardigde belang van Parship bij direct mail.)
 • Voor marktonderzoek en meting van bereik. (De rechtsgrond is het gerechtvaardigde belang van Parship om inzicht te krijgen in de marktwaarde van de Parship-website in directe vergelijking met websites van derden. Het gerechtvaardigde belang komt ook voort uit de economische exploitatie van de bevindingen uit de metingen van het bereik. De gebruikerscategorieën vormen de basis voor een op interesses aansluitende afstemming van reclameinstrumenten of reclamecampagnes. Nadere informatie vindt u hier.)


Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

 • Voor het verkrijgen van toestemming van de betrokkene voor de verwerking van persoonsgegevens dient Art. 6 lid 1 sub a van de EG Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrond.
 • Bij het verwerken van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de contractuele relatie van Parship (basislidmaatschap of premium-lidmaatschap) dient Art. 6 lid 1 sub b AVG als rechtsgrond. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele taken uit te voeren.
 • Indien verwerking nodig is om de gerechtvaardigde belangen van Parship of een derde, zoals haar leden, te waarborgen, en als de belangen, grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren boven de eerstgenoemde belangen, is Art. 6 lid 1 sub f AVG rechtsgrond voor verwerking.
 • Bij verwerking van persoonsgegevens die vereist zijn voor eigen reclame (basis-lidmaatschap of premium-lidmaatschap) is Art. 6 lid 1 sub f AVG rechtsgrond.


Overdracht van gegevens aan derden; serviceprovider

Uw persoonsgegevens worden principieel alleen door Parship aan derden verstrekt als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of als u uw toestemming heeft verleend. Als persoonsgegevens op basis van gerechtvaardigde belangen aan derden worden overgedragen, lichten we onze gerechtvaardigde belangen in dit privacystatement toe.

Bovendien kunnen persoonsgegevens aan derden worden overgedragen, voor zover Parship daartoe verplicht is op grond van wettelijke voorschriften of uitvoerbare administratieve of rechterlijke beslissingen.

Overdracht aan dienstverleners

Parship behoudt zich het recht voor om van dienstverleners gebruik te maken bij het verzamelen of verwerken van persoonsgegevens. Dienstverleners ontvangen van Parship alleen die persoonsgegevens die ze nodig hebben voor hun specifieke activiteit.

Parship maakt onder andere gebruik van een dienstverlener voor het verzenden van onversleutelde e-mails en nieuwsbrieven naar haar leden. Daarnaast leveren dienstverleners servercapaciteit aan Parship. Externe betaaldiensten en incassogerelateerde dienstverleners helpen Parship bij de afhandeling van betalingen. Afhankelijk van de betaalmethode die u in het bestelproces kiest, stuurt Parship de ten behoeve van verwerking van betalingen verzamelde gegevens (bijv. bankgegevens of creditcardgegevens) door naar de voor de betaling aangewezen kredietinstelling of naar betaaldienstverleners, die in opdracht van Parship werken. Gedeeltelijk verzamelen de betaaldienstverleners deze gegevens ook zelf, onder eigen verantwoordelijkheid. In dat geval is het privacybeleid van de respectieve betaaldienstverlener van toepassing.

Dienstverleners worden in de regel ingezet als zogeheten verwerkers namens de verwerkingsverantwoordelijke van Parship, die persoonsgegevens van de gebruikers van deze online service alleen volgens instructies van Parship mogen verwerken.

Overdracht van gegevens naar niet-EER-landen

In uitzonderlijke gevallen zal Parship ook persoonsgegevens overdragen aan een verwerker, die in een niet-EER-land is gevestigd. In principe bevinden de servers van deze dienstverlener zich binnen de EU. Echter bestaat binnen het kader van een onderhoudscontract voor deze softwareleverancier de mogelijkheid via specialisten van buiten de EU toegang te krijgen tot de softwaresystemen. Parship heeft zich er, voorafgaand aan de overdracht, van verzekerd dat de ontvanger een adequaat gegevensbeschermingsniveau heeft (aangetoond door de certificeringen van de ontvanger en door de modelcontractbepalingen van de EU overeen te komen met de ontvanger).

U kunt meer informatie opvragen bij Parship, alsook een kopie verkrijgen van de specifieke regelingen die zijn overeengekomen om het adequate niveau van gegevensbescherming te waarborgen. Maakt u hiervoor gebruik van de informatie in het onderdeel Contact.

Duur van opslag; retentieperioden

We slaan uw gegevens op zolang dit nodig is voor het aanbieden van onze online diensten (basis- en premium-lidmaatschap) en de bijbehorende diensten of als we gerechtvaardigde belangen hebben bij verdere opslag. In alle andere gevallen zullen we uw persoonsgegevens wissen, uitgezonderd de informatie die we dienen aan te houden om te voldoen aan contractuele of wettelijke (bijvoorbeeld fiscale of handelsrechtelijke) bewaartermijnen (bijvoorbeeld facturen).

Voor basis-leden geldt: u kunt te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding bezwaar maken tegen de opslag van de persoonsgegevens in uw profiel. U kunt uw profielgegevens ook zelf wissen. Bij basisleden die 24 maanden niet actief geweest zijn, wist Parship automatisch de persoonsgegevens uit het profiel.

Voor Premium-leden geldt: de persoonsgegevens van Parship Premium-leden worden in principe opgeslagen voor de duur van de overeenkomst. Als u ons daarom verzoekt, zullen wij uw gegevens wissen, zolang er geen wettelijke bewaarplicht voor deze gegevens is. Gegevens waarvoor een bewaartermijn geldt, worden vergrendeld tot het verstrijken van de bewaarperiode. Als u ons niet vraagt om uw gegevens te wissen aan het einde van het Premium-lidmaatschap, wordt uw premium-lidmaatschap omgezet in een basis-lidmaatschap. De eerder vermelde informatie over de duur van de gegevensopslag bij basis-leden is dan van toepassing.

Neemt u er nota van dat, als bewaartermijnen het wissen in de weg staan, uw gegevens in eerste instantie alleen vergrendeld worden.

Om de uitoefening van rechten door de betrokkenen mogelijk te maken, bewaart Parship de gegevens die nodig zijn voor de nakoming of het bewijs gedurende de verjaringstermijn.

Rechten van de betrokkene

U hebt recht van informatie en, onder bepaalde voorwaarden, op rectificatie, wissing, beperking van de verwerking of om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens alsook op overdraagbaarheid van de gegevens.

U kunt ook op elk moment bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor publiciteitsdoeleinden ("Bezwaar tegen publiciteit"). Houd er rekening mee dat er om organisatorische redenen een overlapping kan zijn tussen uw gebruik van uw recht om bezwaar te maken en het gebruik van uw gegevens als onderdeel van een lopende campagne.

U hebt ons gegevens ter beschikking gesteld over uw seksuele geaardheid (geslacht en gezocht geslacht). U kunt te allen tijde met toekomstige inwerkingtreding bezwaar maken tegen deze toestemming. De rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens tot op het moment van uw aantekening van bezwaar blijft daarbij onverlet. Vanaf het moment van uw aantekening van bezwaar kunnen er geen partnervoorstellen meer gedaan worden en kan Parship zijn dienst niet langer verlenen.

Gebruik de informatie onder Contact om uw rechten te doen gelden. Zorgt u ervoor dat we u ondubbelzinnig kunnen identificeren.

In plaats daarvan kunt u de instellingsopties in uw profiel gebruiken om die gegevens die u tijdens de registratie heeft verstrekt te rectificeren of om bezwaar te maken tegen reclame. U kunt de gegevens van uw Parship-basislidmaatschap ook zelf wissen. In geval van een premium-lidmaatschap kan het wissen van gegevens alleen via de klantenservice van Parship worden geïnitieerd. Neemt u er nota van dat, als bewaartermijnen het wissen in de weg staan, uw gegevens in eerste instantie alleen vergrendeld worden.

Recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens of een verzoekschriftprocedure te starten bij de kantonrechter die verantwoordelijk is voor uw woonplaats, of om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die voor ons verantwoordelijk is. Dit is:

Vrije en Hanzestad Hamburg, de commissaris van Hamburg voor gegevensbescherming en vrijheid van informatie, Prof. Dr. med. Johannes Caspar, Tel.: +49 (0) 40 /428 54 - 4040, Fax: +49 (0) 40 /428 54 - 4000, E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

Contact

Voor informatie en suggesties over gegevensbescherming staan wij of onze functionaris voor gegevensbescherming tot uw beschikking.

Als u contact met ons wilt opnemen, kunt u dit op de volgende manieren doen:

PE Digital GmbH, Klantenservice Parship België, Speersort 10, 20095 Hamburg, Duitsland, +49 (0) 40 - 46 00 26 - 178 (fax), privacypolicy@parship.be (e-mail)

Onze functionarissen voor gegevensbescherming zijn bereikbaar op:

Dr. Stefanie Wegener, privacypolicy@parship.be (e-mail)

Cookies & webtracking

Deze online dienst maakt gebruik van cookies. Welke cookies worden gebruikt, leest u hier in detail. Naast de beschrijving van de afzonderlijke cookies hebben wij hier ook het doel van het gebruik en andere belangrijke informatie vermeld. U kunt Parship via de URL tfv.parship.be vrij van reclamecookies en analysecookies gebruiken.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden verzonden wanneer u een website bezoekt en worden opgeslagen in de browser van de gebruiker. Als de overeenkomstige internetpagina wordt opgehaald, verzendt de browser van de gebruiker de inhoud van de cookies en maakt zo de herkenning van de gebruiker mogelijk. Bepaalde cookies worden automatisch gewist na afloop van de browsersessie (zogenaamde sessiecookies), andere worden gedurende een vooraf bepaalde tijd of permanent opgeslagen in de browser van de gebruiker en wissen zichzelf vervolgens (de zogenaamde tijdelijke of permanente cookies).

In cookies worden geen persoonsgegevens opgeslagen, maar alleen een online identificatie.

Welke soorten cookies gebruikt Parship?

Essentiële cookies

Bepaalde cookies zijn vereist om ons online aanbod veilig en gemakkelijk te gebruiken te maken. Deze categorie bevat z. B.

 • Cookies die dienen om onze gebruikers te identificeren of te authenticeren;
 • Cookies die bepaalde gegevens van gebruiker tijdelijk opslaan;
 • Cookies die bepaalde gebruikersvoorkeuren opslaan.


Analyse-cookies

We gebruiken analysecookies om het gebruiksgedrag (bijv. bezochte subpagina's) van onze gebruikers vast te leggen en statistisch te evalueren.

Cookies van derden / Pixels van derden / Tracering bij derden

We staan ook andere bedrijven toe om de gegevens van onze gebruikers te verzamelen via advertentiecookies of pixels. Dit stelt ons en derden in staat om gebruikers van onze onlinedienst op interesse gebaseerde advertenties te tonen, op basis van een analyse van hun gebruiksgedrag (zoals aangeklikte banneradvertenties en bezochte subpagina's) als geheel en niet beperkt tot onze onlinedienst.

Welke cookies/pixels specifiek gebruikt worden, leest u hier in detail. Naast de beschrijving van de afzonderlijke cookies/pixels hebben wij hier ook het doel van het gebruik en andere belangrijke informatie vermeld. U kunt Parship via de URL tfv.parship.be vrij van advertentiecookies en analysecookies gebruiken.

Hoe kunt u het gebruik van cookies voorkomen of cookies wissen?

U kunt Parship zonder advertentiecookies en analysecookies gebruiken via de URL tfv.parship.be. In dit geval worden alleen de essentiële cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

In plaats daarvan kunt u ook de opslag van cookies deactiveren via uw browserinstellingen en op elk gewenst moment reeds opgeslagen cookies in uw browser wissen (zie Technische Opmerkingen). Houd er echter rekening mee dat deze onlinedienst zonder cookies mogelijk niet of slechts in beperkte mate werkt.

We raden ook de website aan van www.YourOnlineChoices.com, waar u informatie en hulp kunt krijgen in verband met web tracking mechanismen.

Webanalyse

We hebben statistische informatie nodig over het gebruik van onze onlinedienst om het gebruiksvriendelijker te maken, het bereik te meten en marktonderzoek uit te voeren. Voor dit doel maken we gebruiken van de volgende webanalysetools. Deze tools gebruiken de IP-adressen van gebruikers helemaal niet of korten ze meteen na het opvragen in. De gebruiksprofielen die door de tools worden gegenereerd met behulp van analyse-cookies of door de logbestanden te evalueren, worden niet samengevoegd met persoonsgegevens. De aanbieders van de tools verwerken gegevens volgens onze instructies als verwerkers namens ons en niet voor hun eigen doeleinden.

Welke trackingmechanismen voor webanalyses worden gebruikt vindt u hier. Naast de beschrijving van de afzonderlijke trackingmechanismen hebben we hier ook het gebruiksdoel en andere belangrijke informatie opgesomd. U kunt Parship zonder advertentiecookies en analysecookies gebruiken via de URL tfv.parship.be.

U kunt Parship zonder advertentiecookies en analysecookies gebruiken via de URL tfv.parship.be. In dit geval worden alleen de essentiële cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

We raden ook de website aan van www.YourOnlineChoices.com, waar u informatie en hulp kunt krijgen in verband met web tracking mechanismen.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies die op uw computer zijn opgeslagen en die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. Dit zijn cookies van Google zelf (Google Analytics-cookies). Parship gebruikt Google Analytics met de aanvullende functie die Google biedt voor anonimisering van IP-adressen: hiermee worden door Google IP-adressen al binnen de EU ingekort en alleen in uitzonderlijke gevallen pas in de VS, maar in ieder geval altijd alleen in ingekorte vorm opgeslagen. In opdracht van Parship zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over uw activiteit op de website op te stellen en om andere diensten met betrekking tot het website- en internetgebruik aan Parship te leveren, zoals Google-Analytics rapporten over de prestaties, op basis van demografische kenmerken en interessen. Hoe Google gegevens verwerkt is hier beschreven: https://privacy.google.com/intl/nl_be/businesses/processorterms/.

De advertentiefuncties van Google Analytics worden niet door Parship gebruikt.

U kunt Parship zonder advertentiecookies en analysecookies gebruiken via de URL tfv.parship.be. In dit geval worden alleen de essentiële cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

Gebruik van Google Adwords Conversion Tracking

Parship maakt gebruik van het online advertentieprogramma van Google AdWords en de conversietracking van Google AdWords. Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Wanneer u op een advertentie klikt die wordt geleverd door Google, wordt er een cookie voor het bijhouden van conversies op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 90 dagen. Als u bepaalde webpagina's op onze website bezoekt en de cookie niet is verlopen, kunnen Google en wij herkennen dat u op de advertentie heeft geklikt en naar deze pagina bent doorverwezen. Voor elke adverteerder van Google AdWords wordt een andere cookie geplaatst.

De informatie die is verzameld met behulp van de conversiecookie, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor AdWords-adverteerders die hebben gekozen voor het bijhouden van conversies. Het informeert adverteerders over het totale aantal gebruikers dat op hun advertentie heeft geklikt en is omgeleid naar een pagina die voorzien was van een tag voor conversietracking. Ze ontvangen echter geen informatie die gebruikers persoonlijk identificeert.

U kunt Parship zonder advertentiecookies en analysecookies gebruiken via de URL tfv.parship.be. In dit geval worden alleen de essentiële cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

Gebruik van Bing Ads Conversie Tracking

Parship gebruikt het online advertentieprogramma "Bing Ads" en conversie tracking als onderdeel van Bing Ads. Bing Conversion Tracking is een Microsoft analysedienst (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Wanneer u op een advertentie van Bing klikt, wordt er een conversie tracking cookie op uw computer geplaatst. Deze cookies verliezen hun geldigheid na 90 dagen. Als u bepaalde pagina's van onze website bezoekt en de cookie is nog niet verlopen, Bing en we kunnen herkennen dat u op de advertentie hebt geklikt en naar die pagina werd doorgestuurd. Elke klant van Bing Ads ontvangt een ander cookie.

De informatie die met behulp van de conversiecookie wordt verzameld, wordt gebruikt om conversiestatistieken te genereren voor klanten van Bing die voor conversietracering hebben gekozen. Dit vertelt Parship het totale aantal gebruikers die op hun advertentie hebben geklikt en zijn doorgestuurd naar een pagina met een conversie tracking tag. U ontvangt echter geen informatie die de gebruikers persoonlijk identificeert.

U kunt Parship gebruiken via de URL tfv.parship.be vrij van webanalyse cookies. In dit geval blijven alleen de essentiële cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

Gebruik van de Google Adwords-remarketingfunctie

Parship gebruikt het online advertentieprogramma "Google AdWords" en, in deze context, het volgen van de conversie (evaluatie van de bezoekcampagnes). De Google Conversion Tracking is een analysedienst van Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). Met deze functie kan Parship bezoekers van de website aanspreken met reclame door gepersonaliseerde, op interesse gebaseerde advertenties te leveren aan Parship bezoekers wanneer zij andere websites op het Google Display Network bezoeken of de zoekfunctie van Google of een partner gebruiken. Google maakt gebruik van cookies om het gebruik van de website te analyseren, wat de basis vormt voor het maken van advertenties op basis van interesse. Hiervoor slaat Google een klein bestandje met een reeks nummers op in de browsers van Parship gebruikers. De nummervolgorde wordt gebruikt om de bezoeken van Parship te registreren. We verzamelen ook gegevens over het gebruik van Parship. . Als gebruikers vervolgens andere websites op het Google Display Network of de zoekfunctie van Google of een partner bezoeken, zal Parship advertenties tonen aan bezoekers die zeer waarschijnlijk eerder bezochte product- en informatiegebieden bevatten.

U kunt Parship gebruiken via de URL tfv.parship.be vrij van webanalyse cookies. In dit geval blijven alleen de essentiële cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

U kunt het gebruik van cookies door Google permanent deactiveren door de onderstaande link te volgen en de plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl. U kunt het gebruik van cookies door derden ook uitschakelen door naar de deactiveringspagina van het Netwerkreclame Initiatief te gaan op http://www.networkadvertising.org/choices/ te gaan en de daar vermelde aanvullende opt-out-informatie te implementeren. Meer informatie over Google Remarketing en het privacybeleid van Google vindt u op https://policies.google.com/technologies/ads?hl=nl.

Facebook aangepasst publiek

Parship wil "interest-based advertising" op Facebook presenteren en de frequentie van bepaalde advertenties beperken. Hiervoor gebruikt Parship de tool Website Custom Audiences van Facebook en de Facebook-pixel. De Facebook-pixel is een Javascript-code die de volgende informatie naar Facebook Ireland Ltd, Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland ("Facebook") stuurt:

 • HTTP-headerinformatie (inclusief IP-adres, informatie over de webbrowser, locatie van de pagina, document, URL van de bekeken webpagina of pagina, en webbrowsergebruikersagent, en datum en tijd van gebruik);
 • Evenementen (bezoek van de pagina van de gebruiker aan Parship, de registratie, het invullen van de persoonlijkheidstest, de aankoop).
 • • Pixelspecifieke informatie; dit omvat de pixel-ID en Facebook-cookie-informatie, inclusief uw Facebook-ID (gebruikt om evenementen te koppelen aan een specifieke Facebook-reclameaccount en ze te koppelen aan een Facebook-gebruiker);

Met behulp van de hashed user-specifieke Facebook-ID (opgenomen in de Facebook-cookie) controleert Facebook automatisch of de door de Facebook-pixel verzonden gegevens aan een Facebook-gebruiker kunnen worden toegewezen. Als er geen Facebook-cookie in uw browser wordt opgeslagen, wordt deze niet in een van de "Custom Audience"-gebruikersgroepen ingedeeld.

Als het mogelijk is om de Facebook-ID in de Facebook-cookie aan een Facebook-gebruiker toe te wijzen, wijst Facebook deze gebruiker toe aan een "op maat gemaakt publiek" volgens de door ons gedefinieerde regels, mits aan de relevante criteria wordt voldaan. De op deze manier verkregen informatie gebruiken we voor het afspelen van advertenties op Facebook ("Facebook Ads"). Echter, advertenties worden alleen getoond aan 20 verschillende gebruikers van een "Custom Audience" grootte van 20 of meer - dus het is niet mogelijk om conclusies te trekken over de eigenschappen van de individuele gebruikers van de advertentie plaatsing. De opdracht aan een "Custom Audience" vindt maximaal 180 dagen plaats. Deze periode begint opnieuw wanneer u onze website opnieuw bezoekt en er wordt voldaan aan dezelfde aangepaste publieksregels.

Facebook kan uw bezoek aan onze website en aanverwante activiteiten koppelen aan uw Facebook-gebruikersaccount. Dit is voor ons niet mogelijk. Wij ontvangen alleen statistische informatie van Facebook over het gebruik van onze website via Audience Insights.

U kunt Parship zonder advertentiecookies en analysecookies gebruiken via de URL tfv.parship.be. In dit geval worden alleen de essentiële cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

SZMnG-bezoekersmetingen

Onze website gebruikt de meetmethode ("SZMnG") van INFOnline GmbH (https://www.infonline.de) om statistische parameters te verkrijgen over het gebruik van onze diensten. Het doel van de gebruiksmeting is om het aantal bezoeken aan onze website, het aantal websitebezoekers en hun surfgedrag statistisch te bepalen - op basis van een uniforme standaardprocedure - en daarmee waarden te verkrijgen, die marktbreed vergelijkbaar zijn.

Voor alle digitale diensten die lid zijn van de Information Society for the Determination of the Dissemination of Advertising Media (IVW - http://www.ivw.eu) of aan de onderzoeken van Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung eV (AGOF - http://www.agof.de) deelnemen, worden de gebruiksstatistieken periodiek verder verwerkt door de AGOF en de Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse eV (agma - http://www.agma-mmc.de) tot dekkingsbereiken en gepubliceerd met de prestatiewaarde "Unieke gebruiker" en door de IVW met de prestatiewaarden "Pagina-impressie" en "Bezoeken". Deze dekkingsbereiken en statistieken kunnen op de respectieve websites worden bekeken.

De INFOnline GmbH verzamelt de volgende gegevens, die volgens de EU-AVG een persoonsgegeven zijn: IP-adres: Op internet heeft elk apparaat een uniek adres nodig voor de overdracht van gegevens, het zogenaamde IP-adres. De ten minste tijdelijke opslag van het IP-adres is technisch noodzakelijk voor het functioneren van het internet. De IP-adressen worden voorafgaand aan elke verwerking met 1 byte ingekort en alleen anoniem verder verwerkt. Er vindt geen opslag of verdere verwerking van de onverkorte IP-adressen plaats.

Een willekeurig gegenereerde klant-ID: om computersystemen te herkennen, wordt bij het bepalen van een dekkingsbereik een cookie gebruikt met als ID "ioam.de", een "Local Storage Object" of een signatuur die is gebaseerd op uiteenlopende, automatisch door uw browser meegezonden informatie. Deze klant-ID is uniek identificeerbaar voor een browser zolang het cookie of het Local Storage Object niet wordt gewist. Het meten van de gegevens en vervolgens toewijzen aan de respectievelijke klant-ID is daardoor ook mogelijk als u andere webpagina’s opvraagt, die ook de meetmethode ("SZMnG") van INFOnline GmbH gebruiken. De geldigheid van het cookie is beperkt tot een maximum van 1 jaar.

De meetprocedure van INFOnline GmbH, die op deze website wordt gebruikt, bepaalt gebruiksgegevens. Dit wordt gedaan om de prestatiewaarden Page Impressions, Visits en Clients te verzamelen en om daaruit aanvullende kengetallen af te leiden (bijvoorbeeld gekwalificeerde Clients). Daarnaast worden de meetgegevens als volgt gebruikt:

Een zogenaamde geolokalisatie, d.w.z. het bepalen van de plaats van oorsprong van een websiteoproep, vindt uitsluitend plaats op basis van het geanonimiseerde IP-adres en alleen tot op het geografische niveau van provincies / regio's. Uit de op deze wijze verkregen geografische informatie kan in geen geval een conclusie worden getrokken over de specifieke locatie van een gebruiker.

De gebruiksgegevens van een technische klant (bijvoorbeeld een browser op een apparaat) worden voor meerdere websites tegelijk samengevoegd en opgeslagen in een database. Deze informatie wordt gebruikt voor de technische bepaling van de socio-informatie leeftijd en geslacht en doorgegeven aan de serviceproviders van AGOF voor verdere bereikverwerking. In het AGOF-onderzoek wordt een willekeurige steekproef gebruikt voor een technische bepaling van maatschappelijke kenmerken die onder de volgende categorieën vallen: leeftijd, geslacht, nationaliteit, beroep, burgerlijke staat, gezinsinformatie, gezinsinkomen, woonplaats, internetgebruik, online interesses, plaats van gebruik, gebruikerstype.

INFOnline GmbH slaat het volledige IP-adres niet op. Het verkorte IP-adres wordt maximaal 60 dagen bewaard. De gebruiksgegevens in combinatie met de unieke identifier worden maximaal 6 maanden bewaard.

Noch het IP-adres, noch het verkorte IP-adres wordt aan derden doorgegeven. Voor de uitvoering van het AGOF-onderzoek worden gegevens met klant-ID's doorgestuurd naar de volgende serviceproviders van AGOF: Kantar Deutschland GmbH (https://www.tns-infratest.com), Ankordata GmbH & Co. KG (http://www.ankordata.de), Interrogare GmbH (https://www.interrogare.de).

U kunt Parship zonder advertentiecookies en analysecookies gebruiken via de URL tfv.parship.be. In dit geval worden alleen de essentiële cookies gebruikt die noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website.

Social Plugins

De integratie van social plugins heeft vaak tot gevolg dat de aanbieders van de plug-ins cookies opslaan. De verschillende aanbieders van plug-ins worden hieronder samengevat onder de term "plugin-provider".

Om de bescherming van uw gegevens bij het bezoeken van onze online dienst te verbeteren, zijn de plug-ins op de site geïntegreerd via de zogenaamde "Shariff-oplossing". Dit zorgt ervoor dat er nog geen verbinding tot stand wordt gebracht met de servers van de betreffende plug-inprovider, wanneer u een pagina van onze online dienst oproept.

Pas wanneer de plug-ins door u worden geactiveerd, maakt uw internetbrowser een directe verbinding met de servers van de respectieve plugin-provider. Dit geeft de plugin-provider de informatie dat uw internetbrowser de betreffende pagina van onze online dienst heeft opgeroepen, zelfs als u geen gebruikersaccount bij de provider hebt of op dat moment niet bent ingelogd. Logbestanden (inclusief het IP-adres) worden rechtstreeks vanuit uw internetbrowser naar een server van de betreffende plugin-provider verzonden en mogelijk daar opgeslagen. Deze server kan zich buiten de EU of de EER bevinden (bijvoorbeeld in de VS).

Plug-ins zijn op zichzelf staande extensies van plugin-providers. Daarom hebben we geen invloed op de omvang van de via de plug-in door de plugin-providers verzamelde en opgeslagen gegevens.

Als u niet wilt dat de plugin-providers de via dit internetportaal verzamelde gegevens ontvangen en eventueel opslaan of verder verwerken, dient u de respectieve plugins niet te gebruiken.

U kunt ook met behulp van add-ons voor uw browser, de zogenaamde scriptblokkers, volledig voorkomen dat dergelijke plugins worden geladen.

Verdere informatie over het doel en de reikwijdte van het verzamelen van, evenals verdere verwerking en gebruik van uw gegevens door plugin-providers, evenals uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw gegevens zijn te vinden in het privacybeleid van de betreffende provider.

Parship gebruikt social plugins ("plugins") van de volgende providers:

Social plugins van Facebook

Plugins van het sociale netwerk Facebook; Facebook wordt aangeboden op www.facebook.com door Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, VS, en op nl-nl.facebook.com door Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2, Ierland, ("Facebook"). Een overzicht van de plugins van Facebook en hoe zij getoond worden vindt u hier: https://developers.facebook.com/docs/plugins/; U kunt informatie over gegevensbescherming op Facebook hier vinden: http://www.facebook.com/policy.php

Social plugins van Twitter

Plugins van Twitter; Twitter wordt aangeboden door Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA ("Twitter"). Een overzicht van de plugins van Twitter en informatie over gegevensbescherming op Twitter hier vinden: https://twitter.com/privacy

Sociale plugins van Google+

Plugins van het sociale netwerk Google+; Google+ wordt aangeboden door Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountain View, CA 94043, USA ("Google"). Raadpleeg voor een overzicht van Google+ plugins en hoe zij getoond worden: https://developers.google.com/+/plugins; Voor privacy-informatie over Google+, bezoekt u: http://www.google.com/intl/de/+/policy/+1button.html


Bijlage: Technische Opmerkingen cookies

(gebruik Parship volledig advertentievrij via de URL tfv.parship.be)

Internet Explorer:

Instructies op https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Mozilla Firefox:

Instructies op https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen

Google Chrome:

Instructies op https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Safari:

Instructies op https://help.apple.com/safari/mac/8.0/?lang=nl%23/sfri11471#/sfri11471

Gratis aanmelden en testen Gratis aanmelden

Ik ben

Ik zoek

Geef uw geslacht aan
Vul een geldig e-mailadres in. Let op: u kunt slechts één account per e-mailadres gebruiken.
Maak een persoonlijk wachtwoord aan
Uw wachtwoord voldoet niet aan de voorwaarden.
De Algemene voorwaarden en de privacyverklaring zijn van toepassing. Met een gratis lidmaatschap ontvangt u via e-mail regelmatig aanbiedingen voor het betaalde lidmaatschap en andere producten van PE Digital GmbH (op elk moment opzegbaar).
Error with static Resources (Error: 418)